top of page

Seguint amb la idea de treball sostenible, Ívida Cynara (esther roca) s’engloba dins el moviment creatiu que exalta una nova democràcia ecològica, on plantes, animals i persones estan al mateix nivell, obre una línia artística posant la naturalesa en primer pla, i en resposta a això crea peces totalment biodegradables dins el propòsit d’econòmica circular i residu zero, aportant un nou punt de vista a l’hora de mirar la natu- ralesa. Estem acostumats a mirar el paisatge i a xar-nos en les flors, les fulles, els fruits, ella treballa amb la resta, amb el que queda quan la planta s’ha mort, amb el que la planta deixa anar sense tallar-la, o amb el que l’humà ha tallat per fer camí. Ordenant la resta, crea.

 

 

 

 

 

 

 

Art i Natura.

Des de i amb la Companyia Zona de Risc, treballo l'art de la naturalesa morta. Amb la idea de poder combinar-ho amb naturalesa viva com llavors, i plantes embolicades amb kokedames, per transportar i deixar plantades a espais naturals i urbans.

El darrer treball d'estudi ha estat confeccionar un vestit i utilitzar el cos com a suport artístic. Convertint la peça itinerant en una obra d'art en moviment. Aquesta peça forma part dels Ívids, la qual, si la faig en solitari, es diu Ívida.

Arrel d'aquesta investigació d'estudi. Tot esdevé possible movent-me entre el cel i la terra.

Per a més informació www.zonaderisc.org

bottom of page