top of page

Interioritat

EARTH&ART

CREATION

Performances

Instal·lacions

Espectacles

Ívida Cynara

CREATIU

I DE REFLEXIÓ

Workshop · Trajecte

Programa

Curs · Guiatge​
Multidisciplinar

CREIXEMENT

PERSONAL

I ESPIRITUAL

Curs Yo Soy Creación

Meditacions

Sessions

ASSOCIACIÓ D'IDEES

Biodiversitat i cultura

 Art & action projects

Social transformation

In and with nature

EARTH&ART

CREATION

 

Creació poètica, visual

i d'acció.

Ívida Cynara

Ívides

Transmudació